21°C
Mostar 23°C
Tuzla 22°C
Banja Luka 22°C
Bihać 22°C
Powered by Dark Sky

16.05.2019 / 07:52 Intervjui - Ombudsman za dječija prava Švedske

Elisabeth Dahlin: Stavite dijete u centar, ravnopravno roditeljstvo nije tabu

Elisabeth Dahlin: Stavite dijete u centar, ravnopravno roditeljstvo nije tabu
Elisabeth Dahlin / Vijesti.ba
Ombudsman za dječija prava Švedske Elisabeth Dahlin u razgovoru za Vijesti.ba je govorila o važnosti ravnopravnog roditeljstva.

U skladu sa Konvencijom o pravima djeteta, a i prema logičkom, prirodnom razmišljanju, dijete ima pravo na oba roditelja. Razmišljajmo na načina da je ono što je dobro za dijete, dobro i za društvenu zajednicu, poručila je ona.

Razgovarala: Nevena Ćosić

- Bili ste gošća panel diskusije o temi zajedničkog roditeljstva, koju Ambasada Švedske u BiH organizuje u okviru kampanje "Ravnopravno roditeljstvo". Šta je bilo u fokusu Vašeg izlaganja?

DAHLIN: Izuzetno sam srećna što sam imala priliku da učestvujem na panel diskusiji o temi "Ravnopravno roditeljstvo". Veoma je bitno da govorim o persektivi prava djeteta i najboljim interesima djeteta. Veoma je važno vratiti u fokus ravnopravno roditeljstvo i odgovornost oba roditelja za dijete. Kada je riječ o ravnopravnom roditeljstvu, moramo iznaći strukturu i stavove kako bi se za oba roditelja osigurala mogućnost da budu dobri roditelji.

- Cilj kampanje je podići svjesnost o koristima koji ima zajedničko starateljstvo nad djecom nakon razvoda. Koliko je zapravo bitno govoriti o ovoj temi budući da je u BiH, kao zemlji tradicionalnih vrijednosti, ravnopravno roditeljstvo na neki način i dalje tabu tema?

DAHLIN: Godina 2019. veoma je važna, jer obilježavamo 30 godina od usvajanja Konvencije o pravima djeteta. Konvencija je veoma jasna po pitanju prava djeteta na oba roditelja, bake i djede, dijete ima pravo na porodicu i rodbinu, kao i pravo da se čuje njegov glas. To znači da sve odluke koje se donose u vezi sa djetetom, moraju uvijek biti donesene u najboljem interesu djeteta. Najbolji interes djeteta mora biti u fokusu. Svi roditelji žele najbolje svom djetetu, bez obzira na to gdje žive u kom dijelu svijeta se nalaze. Dijete ima pravo na oba roditelja.

No, smatram da ovdje moramo napraviti razliku između vrijednosti i struktura. Po pitanju vrijednosti znamo da roditelji žele najbolje svom djetetu. Tako isto je i u mojoj zemlji. Prije 20 ili 30 godina u mojoj zemlji postojao je običaj da se starateljstvo nad djetetom dodjeljuje samo jednom roditelju.

- Kada je u pitanju ravnopravno roditeljstvo, kakva su iskustva Švedske? Kako je trajao proces od, uslovno rečeno, "tradicionalnog modela" u kojem u pravilu jedan roditelj zadržava starateljstvo nad djetetom nakon razvoda do ravnopravnog roditeljstva?   

DAHLIN: To je jako bitno pitanje. Prvo, trebalo je promijeniti način razmišljanja - od prava roditelja staviti fokus na pravo djeteta i na njegove potrebe. Ako postoji borba roditelja za starateljstvo, tu niko ne pobjeđuje i svi su gubitnici. Iskustvo koje je nama u Švedskoj pomoglo jeste da se zapitamo šta je najbolje za dijete - pravo da ima kontakt vezu sa oba roditelja. Istina, u Švedskoj još uvijek imamo probleme, odnosno svake godine imamo od 6.000 do 7.000 sudskih predmeta koji se tiču starateljstva. No, ono što je bilo od velike pomoći za djecu jeste to što smo fokus prebacili na perspektivu djeteta sa perspektive roditelja.

U Instituciji ombudsmena mi se zalažemo za to da se skrene pažnja na član 12 Konvencije o pravima djeteta, a to je pravo da se čuje glasa djeteta, te da se skrene pažnja na potrebu da djetetu bude dodijeljena pomoć nezavisne osobe koja bi mu pomogla u sudskom procesu. Ponekad postoji konflikt između roditelja, ali u taj konflikt se ne smije uključivati dijete.

Takođe, htjela bih da predstavim širi aspekt pojma ravnopravno roditeljstvo, gdje bi političke odluke trebalo da pomognu da se pronađe struktura koja će pomoći porodicama da se zasnuje ravnopravno roditeljstvo, kako bi se oboma roditelja omogućilo da rade i da postoji dobra briga za dijete, te čak da se prođe kroz obuku o roditeljstvu. Ja sam majka troje djece. Jako je lako ponašati se onako kako su se naši roditelji ponašali, no shvatila sam da je za mene bilo jako bitno proći kroz obuku o roditeljstvu, kako bismo shvatili šta je našoj djeci potrebno.

Bitno je napomenuti i da je zahvaljujući lobiranju velikog broja roditelja, u Švedskoj smo uspostavili jako dobar sistem roditeljskog dopusta nakon rođenja djeteta, gdje je jedan dio roditeljskog dopusta zagarantovan samo za očeve. To je jedan od ključnih koraka kako bi se uspostavilo ravnopravno roditeljstvo. Na samom početku razvoja djeteta, mogućnost da ostanu sa djetetom kući pomaže očevima da nauče i shvate šta je to roditeljstvo, da uspostave posebnu vezu sa svojim djetetom, ali i da saznaju mnogo stvari o obavezama koje postoje unutar porodice, odnosno podjeli obaveza izmešu roditelja - pranje, kuhanje, čišćenje, kupovina... Bitne su strukture gdje društvena zajednica mora da pomogne roditeljima u uspostavljanju okvira za ravnopravno roditeljstvo.

- U BiH u većini slučajeva zastupljen je "tradicionalni model" koji sam prethodno pomenula. Na koji način promijeniti ovakav pristup? Koje su Vaše preporuke za nosioce vlasti, ali i za društvo u cjelini?

DAHLIN: Stavite dijete u centar. U skladu sa Konvencijom o pravima djeteta, a i prema logičkom, prirodnom razmišljanju, dijete ima pravo na oba roditelja. Razmišljajmo na načina da je ono što je dobro za dijete, dobro i za društvenu zajednicu. Za bilo koju održivu društvenu zajednicu ravnopravno roditeljstvo je jako važno, to je nešto bez čega se ne može.

Treća stvar je da su nam potrebne odluke nosilaca političkih funkcija, njihove hrabre odluke kako bi se popločao put koji će voditi do ravnopravnog roditeljstva. Prema iskustvu koje nosim iz Švedske, to se može postići za nekoliko godina, ukoliko stavimo dijete u centar zbivanja, te ukoliko pravo djeteta i njegov najbolji interes stavimo u centar naše diskusije, a ne onoga ko će pobijediti u ovakvim slučajevima. Najbolja situacija je kada se roditelji sami mogu dogovoriti. No, ukoliko to ne mogu, bitnu ulogu u svemu imaju centri za socijalni rad, koji treba da im pomognu kako bi se došlo do rješenja koje je u najboljem interesu djeteta.

Takođe, jako je važna promjena stava. Ove godine u Švedskoj obilježavamo 40 godina od kada smo usvojili zakon o borbi protiv svih oblika zlostavljanja djeteta, uključujući i zlostavljanje unutar porodice. Tada su nam se susjedne zemlje smijale na taj korak, postavljajući pitanje kako je uopšte moguće odgojiti dijete bez da ga nekada istučete ili barem ošamarite. Danas pak 25 država unutar Evrope ima isti zakon, a više od 60 zemalja u svijetu je usvojilo takav zakon.

Taj primjer je jako dobar, jer kada je parlament Švedske 1979. godine usvojio takvu odluku, većina populacije u našoj državi razmišljala je na način da je odgoj djeteta nešto što je intimno i što treba da ostane unutar svake porodice. Ovo je primjer kako je usvajanje zakona otvorilo put za promjenu generalnog stava. Mi i danas imamo problema, te prijavljenih slučajeva gdje su djeca zlostavljana, ali je to u mnogo manjoj mjeri.

Promijenjeno je kompletno razmišljanje stanovništva o tome kako se gleda na dijete, kao se odnosimo prema djetetu i u komunikaciji sa njim. Tući dijete nije ništa čime se neko može ponositi. Na primjer, na nekoj zajedničkoj večeri niko neće priznati da ponekad istuče dijete, ali djeca znaju da to nije u redu. Stoga, moram reći da promjena generalnog stava nije "pala sa neba", nego je započela usvajanjem zakona u parlamentu Švedske. To je bilo propraćeno sa mnogo komunikacije, rada i sve to dovelo je do generalne promjene.

- Prema Vašoj ocjeni, u kojoj mjeri je ravnopravno roditeljstvo važno ne samo za roditelje, nego prvenstveno za djecu, njihova prava i njihov najbolji interes?

DAHLIN: Prvenstveno, dijete ima pravo na oba roditelja i na porodice oba roditelja. Takođe, obaveza oba roditelja je da odgajaju svoje dijete, bez obzira na to žive li zajedno ili ne. Jako je bitno da se dijete osjeća voljenim, ali i da se čuje njegov glas, te da ima dobar kontakt i dobre odnose sa oba roditelja i sa obje njihove porodice. Ravnopravno roditeljstvo takođe je dobro za dječake i djevojčice, kako bi imali dobar primjer oba svoja roditelja. Za djevojčice i za dječake bitno je da znaju da imaju veće mogućnosti u životu koje im pružaju oba roditelja. Ukoliko želimo graditi zdravo i dobro društvo, moramo odgajati djecu koja će znati da se nose sa ulogama roditelja kasnije u budućnosti.

(Vijesti.ba)

Izdvajamo