17°C
Mostar 22°C
Tuzla 19°C
Banja Luka 20°C
Bihać 20°C
Powered by Dark Sky

24.03.2020 / 14:57 KORONAVIRUS - Saopćenje za javnost

Porezna uprava FBiH obustavila i zabranila fizički kontakt i rad sa strankama

Porezna uprava FBiH obustavila i zabranila fizički kontakt i rad sa strankama
PU FBIH / Vijesti.ba
Iz Porezne uprave Federacije BiH izvjestili su porezne obveznike da pokušavaju da organiziraju obavljanje poslova u mjeri i na način kako je to moguće, kako bi zaštitili zdravlje svih građana.

- Porezna uprava je u skladu s donesenim preventivnim mjerama i shodno zaključku Vlade FBiH obustavila i zabranila fizički kontakt i rad sa strankama, te zabranila ulazak u poslovne prostorije Porezne uprave Federacije BiH. To smo učinili i zbog toga što je zbog boravka lica zaraženog koronavirusom jedna naša cijela ispostava, odnosno svi njeni zaposlenici, rješenjem poslani u izolaciju - navode iz Porezna uprave FBiH u saopćenju za javnost.

Obavjestili su porezne obveznike da će se komunikacija sa strankama obavljati isključivo pisanim putem preko pošte, e-maila, faksom i telefonom.

Porezni obveznici i stranke ne treba da dolaze u Poreznu upravu, već sve svoje porezne prijave i podneske mogu podnijeti putem pošte, elektronski e-mailom, faksom, a sve informacije mogu dobiti i putem telefona.

U cilju olakšanja poslovanja, Porezna uprava je produžila rokove za podnošenje poreznih prijava:   

- Prijava poreza na dobit za pravna lica - Obrazac PP-801, Obrazac PP-802, Obrazac PP-803, Obrazac PP-804 i Obrazac PP-805 za 2019. godinu do 30. aprila ove godine;

- Godišnja prijava poreza na dohodak - Obrazac GPD-1051 za 2019. godinu do 30. aprila ove godine;

- Prijave plaćenog poreza na dohodak i doprinosa specifikacije: Obrazac-2001 i Obrazac 20001-A, za plaće isplaćene u martu dostaviti do 30. aprila ove godine i za plaće isplaćene u aprilu dostaviti do 31. maja ove godine;

- Samostalni obrtnici za plaćene doprinose u martu Obrazac-2002 ili 2002-A dostaviti do 30. aprila ove godine, a plaćene doprinose u aprilu dostaviti do 31.maja ove godine;

- Prijave obračunate plaće, plaćenog poreza na dohodak i doprinosa, Obrazac  MIP-1023 za plaće isplaćene u martu dostaviti do 30.04. ove godine i za plaće isplaćene u aprilu dostaviti do 31. maja ove godine.

Prijave/promjene/odjave osiguranja u Jedinstvenom sistemu Obrazac JS 3100 i JS 3120 porezni obveznici mogu poslati poštom, faksom ili skenirane na e-mail.

Porezni obveznici će s obzirom na novonastalu situaciju porezne prijave i obrasce dostavljati putem pošte na adrese nadležnih ispostava Porezne uprave Federacije BiH. Također, prijave i obrasci mogu se skenirati i dostaviti na e-mail adrese nadležnih ispostava ili putem fax-a na telefonske brojeve nadležnih poreznih ispostava.

U slučaju dostavljanja prijave i obrasca putem preporučene pošte, smatrat će se zaprimljenim u Poreznoj upravi FBiH danom predavanja na poštu.

U slučaju dostavljanja obrazaca putem emaila (skeniranih) ili fax-a, obveznici uplate doprinosa su obavezni originalane primjerke dostaviti nadležnoj poreznoj ispostavi putem pošte ili lično po prestanku vanrednog stanja (ova uputa se odnosi i na obveznike uplate doprinosa koji su korisnici elektronskog servisa Porezne uprave FBiH).

- Shodno odredbama člana 14.b. Zakona o doprinosima propisana obaveza dostavljanja pisane obavijesti za ispostavu Porezne uprave, za obveznike koji nisu izvršili uplatu poreza i doprinosa zajedno sa isplatom plaće, može se dostaviti poštom ili prolongirati do prestanka vanrednog stanja, a ostaje obaveza kontinuiranog obavještavanja Porezne uprave o navedenom elektronskim putem (email). Sve pisane obavijesti koje su poslovne banke bile dužne dostaviti u periodu trajanja vanrednog stanja njih će dostaviti naknadno po ukidanju vanrednog stanja - navode iz Porezne uprave FBiH u saopćenju za javnost.

Porezna uprava je pozvala sve svoje zaposlenike da jedan iznos od lične plaće za mart doniraju i uplate kao pomoć u korist zaposlenih u realnom sektoru, odnosno njihovih poslodavaca na ime uplate poreza onih poslodavaca koji nisu odjavili svoje radnike. Pozvali su i sve zaposlene koji svoju plaću primaju iz budžeta institucija BiH, FBiH, kantona i općina da to učine jer je realni sektor stvarni izvor plaća svih budžetskih korisnika.

(Vijesti.ba / FENA)

Izdvajamo