25°C
Mostar 29°C
Tuzla 28°C
Banja Luka 25°C
Bihać 22°C
Powered by Dark Sky

26.02.2020 / 12:09 BiH - Parlament BiH

Prihvaćen hitan postupak o prestanku mandata VSTV-a

Prihvaćen hitan postupak o prestanku mandata VSTV-a
Foto: FENA - Vijesti.ba

Predstavnički dom Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine (PSBiH) će na sjednici koja je počela u Sarajevu razmatrati zahtjev poslanika Dragana Mektića da se Prijedlog zakona o prestanku mandata Visokog sudskog i tužilačkog vijeća (VSTV) BiH...

...., u sadašnjem sastavu, razmatra po hitnom postupku.

Hitna procedura usvojena je sa 23 glasa za,  njih 14 protiv i jednim suzdržanim glasom. Podršku iz manjeg bh.entiteta su dali PDP, SDS i Adil Osmanović (SDA).

Predloženi zakon predviđa da mandat Vijeća, u sadašnjem personalnom sastavu, prestaje 15. juna 2020. godine. Najkasnije do 8. juna 2020. godine, pravosudni organi, advokatske komore i institucije BiH koje biraju članove u Vijeće, saglasno Zakonu o VSTV-u, dužni su provesti postupak izbora novih članova Vijeća - navedeno je u predloženom zakonu.

Predlagač je u obrazloženju, između ostalog, naveo da je jedan od razloga za predlaganje tog zakona “vraćanje povjerenja javnosti u pogledu rada nosilaca pravosudnih fuпkcija”.

Poslanik Dragan Mektić (SDS) je kazao da je predložio da se ovaj zakon usvoji u hitnoj proceduri, a razloga za to je, kaže, jako puno.

Po njegovim riječima, svima je poznato, cjelokupnoj javnosti BiH, a i svim međunarodnim organizacijama koje se bave praćenjem i pomoći u reformi pravosudnog sistema i vladavine zakona u BiH, da je to treći stub vlasti „koji ne obezbjeđuje nikakvu pravnu sigurnost u ovoj državi i koji je kočničar mnogih reformi u BiH“.

Mektić ističe da bez pravne sigurnosti u BiH, ne može se razvijati ekonomija, ne mogu se očekivati strani investitori...

- Između ostalog, svima je poznato da nismu usvojili ili primili k zanju izvještaje o radu VSTV-a za 2017. i 2018. godinu, a i ranije se dešavala takva situacija - naveo je Mektić.

On je ustvrdio da su „brojne afere i nezakonitosti opštepoznati javnosti u BiH, kada je u pitanju ono što treba da regulira VSTV kao najodgovornija institucija u trećem stubu vlasti, pravosudnom sistemu“. Podsjetio je na aferu „Potkivanje“, te na „brzo pranje čitavog tog slučaja“.

Mektić smatra da sve što se dešava u pravosudnom sistemu nanosi ogromu štetu BiH.

- Javnost i građani BiH, opšta je percepcija, nemaju nikakvog povjerenja u pravosudni sistem BiH, u pravnu državu, u vladavinu zakona, a ključna odgovorna  institucija u svemu tome je VSTV - kazao je Mektić.

Ustvrdio je i to da je „predsjednik VSTV-a nedvosmisleno potvrdio da je pod direktnim političkim uticajm jer je prihvatio, kroz ovu posljednju odluku Ustavnog suda, zaključke Izvršnog komiteta SNSD-a, što govori da je on pod direktnim političkim uticajem“.

Mektić smatra da je neophodno „što prije izvršiti značajnu reformu, prije svega VSTV-a, i cjelokupnog pravosudnog sistema“.

Predsjedavajući Kluba poslanika Stranke demokratske akcije (SDA) Adil Osmanović je kazao da pozdravlja ovu inicijativu kada je u pitanju rasprava o radu VSTV-a i samog pravosuđa.

Po njegovim riječima, sve ankete građana koje su do sada provođene, pokazuju da je vrlo nizak stepen povjerenja građana u pravosudni sistem, „što od nas kao najvišeg zakonodavnog tijela u BiH traži određene reakcije“.

Predsjedavajuća Kluba poslanika SNSD-a Snježana Novaković-Bursać je kazala da je prije osam i više godina BiH pristupila procesu koji je tada nazvan strukturalni dijalog u oblasti reforme pravosuđa, u dijalogu sa Evropskom komisijom.

- Dakle, prošlo je osam godina dok su se neki sjetili i shvatili da je to hitno. SNSD, a i stranke u koaliciji s nama nisu za ovih osam godina, kada je u pitanju ukupno pravosuđe, odstupili ni od jednog svog stava niti su promijenili mišljenje po pitanju glasanja o izvještajima o radu VSTV-a - navela je Novaković-Bursać.

Po njenim riječima, „trenutak hitnosti koji nam se sada prezentuje, vjerovatno ima veze sa određenim sudskim procesima i tužilačkim, a nema nikakve stvarne veze s hitnosti rješavanja ovog zaista gorućeg problema u BiH“.

Poslanik Damir Arnaut je kazao da je poslanik Mektić obrazložio „zbog čega je sada ne pet do dvanaest, nego dvanaest i pet kada je u pitanju VSTV“.

Dodao je da je Mektić objasnio zašto je sada „zaista trenutak da to što prije uradimo“.

Poslanik Nermin Nikšić (SDP BiH) je kazao kako se može složiti s tim da postoje elementi hitnosti, dodajući da i on ima jako puno primjedbi na rad VSTV-a.

- Ali smatram da je nemoguće ovaj zakon koji danas imamo razmatrati u hitnom postpku i riješiti sve te probleme. Skloniji sam tome da to razmatramo u više čitanja, da ne bude hitni postupak - kazao je Nikšić.

Podsjetio je da je predviđena tematska sjednica Predstavničkog doma o radu pravosuđa, na kojoj bi trebali govoriti argumentima i doći do što kvalitetnijeg rješenja.

Predsjedavajući Kluba poslanika Demokratske fronte Dženan Đonlagić misli da svaka rasprava o inicijativi ili prijedlogu izmjene nekog zakona koja ima u naslovu riječ VSTV treba da ima karakter hitnosti, imajući u vidu da se ovaj dom prije nekoliko sedmica sa nula glasova „za“ izjasnio o izvještaju o radu VSTV-a.

- To samo po sebi govori koliko je priča o VSTV-u bitna, a istovremeno i hitna. Imajući u vidu da taj segment pravusudnog sistema BiH pod nazivom VSTV, po svim relevantnim istraživanjima javnog mnijenja i mišljenja građana BiH, ne funkcioniše na odgovarajući način - kazao je Đonlagić.

Dodao je da podržava ovaj karakter hitnosti izmjena ovog zakona, a podržat će i prijedlog izmjena zakona.

Poslanik Jasmin Emrić (A-SDA) je podržao Mektićev zahtjev da se hitno razmatra ovaj prijedlog zaklona.

- Podsjetio bih samo da smo prije osam mjeseci imali raspravu o stanju u pravosuđu te donosili određene zaključke kojima smo pozvali sadašnji sastav VSTV-a da, zbog nastale situacije u pravosuđu i nepovjerenja u pravosudni sistem od strane građana BiH, podnesu ostavke. Kako je prošlo osam mjeseci, a sadašnji sastav VSTV-a nije postupio u skladu sa članom 6 tačka d) zakona, mislim da mi moramo poduzeti neku hitnu i krajnju mjeru, a ovo je taj krajnji odgovor kojeg je predložio kolega Mektić - naveo je Emrić.

Dodao je kako podržava zakon i misli da je potpuno opravdano da ga usvoje.

Poslanica Mirjana Marinković-Lepić (Naša stranka) je kazala da je ovo „način da smijenimo trenutni sastav VSTV-a, što smatram da iziskuje hitnost zbog samog odnosna svih članova VSTV-a prema činjenici da im je izvještaj odbijen u oba doma“.

- Čak je predsjednik VSTV-a ponosno to obrazlagao time da su oni nezavisni i da je baš dobro što izvještaj nije primljen k znanju - navela je Marinković-Lepić.

Poslanica Alma Čolo (SDA) je podsjetila da je specijalni ekspret EU Rajnhard Pribe krajem prošle godine objavilo izvještaj o stanju u pravosuđu u BiH.

- Čini mi se iz cijelog tog izvještaja, najteža situacija je u VSTV-u. VSTV sigurno nije neovisno, izgubilo je povjerenje javnosti, barem neki njihovi članovi, a u Pribeovom izvještaju stoji da treba vratiti povjerenje u VSTV i pravosudni sistem u BiH i da pravosuđe ne osigurava adekvatnu borbu protiv ozbiljnog kriminala i korupcije - kazala je Čolo, citirajući dijelove izvještaja.  

Predsjedavajući Kluba poslanika HDZ-a BiH Nikola Lovrinović je kazao da neće podržati hitnu proceduru.

- Jesam za raspravu, a 11. marta je tematska sjednica, možemo pokrenuti postupke, razne zaključke da donesemo kompletan zakon, raspraviti temeljito o svemu - kazao je Lovrinović.

Prilikom glasanja o hitnosti procedure u sali je bilo prisutno 38 poslanika. Za su glasala 23 poslanika, 14 ih je bilo protiv, a jedan suzdržan (Nermin Nikšić, SDP BiH), što je bila dovoljna opšta i entitetska većina. Protiv hitnosti glasali su poslanici HDZ-a BiH, SNSD-a i Srpskog kluba. Kada je u pitanju Republika Srpska, "za" su bili poslanici SDS-a, PDP-a i Adil Osmanović iz SDA.

Lovrinović spomenuo i izmjene Izbornog zakona BiH

Lovrinović je tokom same rasprave o pomenutom zakonskom prijedlogu iskoristio priliku da spomene i izmjene Izbornog zakona BiH.

Replicirajući svojim prethodnicima, rekao je kako bi volio da mu neko pojasni značenje tog termina "javnost", za koju su mnogi od današnjih diskutanata o ovom zakonskom prijedlogu ustvrdili da je frustrirana i nezadovoljna radom VSTV-a BiH, ali i cjelokupnom situacijom u bh. pravosuđu.

- Ja bih volio da možda kad sljedeći put budemo razgovarali o nekom zakonu neko ovdje donese definiciju javnosti, pa da ja znam šta je ta javnost, kako bih mogao i ja s nekim svojim prijedlogom zadovoljiti tu javnost. Također se nadam, uskoro kad uputimo u proceduru prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Izbornog zakona BiH, da će se također ispoštovati bilo neke javnosti o odlukama Ustavnog suda koje su tamo donesene. Pa ja, eto, čvrsto vjerujem da će se i tad poslušati glas javnosti - dodao je Lovrinović.


(Vijesti.ba / FENA)

Izdvajamo