-9°C
Mostar -4°C
Tuzla -6°C
Banja Luka -7°C
Bihać -6°C
Powered by Dark Sky

16.10.2020 / 15:04 Obrazovanje - Sarajevo

Akademska zajednica se oprostila od prof. dr. Mustafe Memića

Akademska zajednica se oprostila od prof. dr. Mustafe Memića
Foto: FENA
Na zajedničkoj komemorativnoj sjednici Rektorata Univerziteta u Sarajevu i Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, održanoj danas u svečanoj sali Univerziteta u Sarajevu, ...

... članovi porodice, prijatelji, kolege i predstavnici akademske zajednice oprostili su se od prof. dr. Mustafe Memića, profesora Prirodno-matematičkog fakulteta i dekana Fakulteta u mandatnom periodu 2016.-2020. godine.

Uime Odsjeka za hemiju Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu skupu se obratila rukovoditeljica Odsjeka, prof. dr. Nevzeta Ljubijankić te se osvrnula na značajan doprinos profesora Memića razvoju Prirodno-matematičkog fakulteta i na saradnju s njim.

- Profesor Memić je bio sjajan hemičar i sjajan nastavnik, izuzetno cijenjen među studentima i kolegama. Prirodno-matematički fakultet smatrao je svojom drugom kućom i tako se ophodio. Bio je asistent, profesor, mentor, kolega, šef, dekan... Bio je nenametljiv, ali snažan autoritet, profesionalan, skroman i velikodušan čovjek - navela je Ljubijankić.

Od Memića se oprostio i dekan Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu prof. dr. Nusret Drešković.

Govoreći o Memiću kao profesoru, rukovodiocu ali i o njegovom akademskom radu, Drešković je istakao da je Memić bio nenametljiv, skroman i velikodušan čovjek s brojnim vrlinama, te dodao da odlazak profesora Memića predstavlja nenadoknadiv gubitak za kolektiv Prirodno-matematičkog fakulteta. Naglasivši impozantan akademski rad profesora Memića, naveo je da je posebno imao veliko strpljenje i poštovanje za mlade ljude, studente, te da je neizmjerna podrška koju je pružao radu kolega.

Rektor Univerziteta u Sarajevu prof. dr. Rifat Škrijelj tokom svog obraćanja skupu istakao je da profesora Memića i Univerzitet u Sarajevu povezuje mnogo toga.

- Profesor Memić je svoj život posvetio Univerzitetu i Prirodno-matematičkom fakultetu. Živio je životom poštenog čovjeka. Bio je posvećen porodici i poslu. Volio je Prirodno-matematički fakultet i bio je predan i pravedan u obavljanju funkcije dekana - naveo je Škrijelj.

Također, dodao je i da je Memić dao veliki doprinos odbrani BiH. Naglasivši posvećenost s kojom je Memić obučavao diplomante, magistrante i doktorante, Škrijelj je istakao da će njegovim odlaskom laboratorije hemije pretrpjeti težak gubitak.

- Ono što kao obaveza ostaje nama, Univerzitetu, jeste da ne zaboravimo njegovu čestitost, predanost poslu i ljubav prema Fakultetu i porodici i da ga pamtimo po dobru koje je zaslužio i ostavio iza sebe - naglasio je Škrijelj.

Prof. dr. Mustafa Memić je zvanje diplomiranog inženjera hemije stekao na Odsjeku za hemiju Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, na kojem je završio i postdiplomski studij i odbranio doktorsku disertaciju.

Bio je stručni saradnik u Centru za istraživanje i razvoj novih metala, asistent na Katedri za analitičku hemiju Odsjeka za hemiju PMF-a, viši asistent za naučnu oblast analitička hemija na Odsjeku za hemiju, docent za naučnu oblast analitička hemija na Odsjeku za hemiju, vanredni profesor za istu oblast i od 2016. godine bio je redovni profesor.

Bio je aktivan član Organizacionog odbora i Naučnog odbora za organizaciju 1. i 2. Kongresa hemičara i tehnologa BiH, član Društva hemičara i tehnologa Kantona Sarajevo, član redakcijskog odbora "Glasnika hemičara i tehnologa BiH", saradnik iz oblasti mjeriteljstva u Institutu za mjeriteljstvo BiH, član radne grupe za okolinu u Tehničkom komitetu Instituta za standardizaciju BiH, saradnik Instituta za akreditaciju BiH u svojstvu eksperta-ocjenjivača, predsjednik Skupštine Društva hemičara i tehnologa Kantona Sarajevo, šef Odsjeka za hemiju PMF-a, voditelj postdiplomskog studija na Odsjeku za hemiju Prirodno-matematičkog fakulteta, prodekan za nastavu i naučnoistraživački rad Prirodno-matematičkog fakulteta i od 1. oktobra 2016. godine dekan Prirodno-matematičkog fakulteta.

Objavio je više od 20 originalnih naučnih radova u priznatim publikacijama, te učestvovao na više međunarodnih naučnih i stručnih skupova na kojima je kao autor i koautor predstavio 18 radova čiji su sažeci objavljeni u zbornicima. Kao koautor i autor napisao je tri recenzirana univerzitetska udžbenika, te učestvovao u realizaciji triju međunarodnih naučnoistraživačkih projekata. Bio je član naučnog i organizacionog odbora za organizaciju triju domaćih kongresa s međunarodnim učešćem. Bio je recenzent triju univerzitetskih udžbenika, kao i devet naučnih radova u referentnim časopisima.

Imao je bogato nastavno-pedagoško iskustvo u radu na više fakulteta Univerziteta u Sarajevu. Posebno uspješne rezultate pokazao je u radu sa studentima Prirodno-matematičkog fakulteta u realizaciji nastave iz većeg broja predmeta u oblasti analitičke hemije. Bio je mentor za dvije uspješno odbranjene doktorske disertacije, velikog broja magistarskih radova i završnih radova drugog ciklusa studija, kao i završnih radova prvog ciklusa studija i diplomskih radova, saopćeno je iz Službe za odnose s javnošću UNSA.


(Vijesti.ba / FENA)

Izdvajamo