°C
Mostar 9°C
Tuzla 10°C
Banja Luka 9°C
Bihać 7°C

20.03.2023 / 17:25 Politika - Sarajevo

Burna rasprava na sjednici Parlamenta BiH

Burna rasprava na sjednici Parlamenta BiH
Foto: FENA

Predstavnički dom Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine obavio je raspravu o principima Prijedloga zakona o dopuni Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine...

... koji su predložili poslanici Demokratske fronte Milan Dunović, Zlatan Begić i Vlatko Glavaš, a kojim se predviđa kažnjavanje narušavanja suvereniteta Bosne i Hercegovine.

Ustavnopravna komisija Predstavničkog doma PSBiH danas nije utvrdila usklađenost sa Ustavom BiH i pravnim sistemom BiH, niti je podržala principe predloženog zakona, te će se poslanici nakon obavljene rasprave izjašnjavati o negativnom mišljenju Komisije.

Jedan od predlagača zakona poslanik Milan Dunović je kazao da je Komisija ustanovila da predloženi zakon nije u skladu sa Ustavom BiH, ali da nije rečeno na koji način su ustanovili i koja je osnova za takvo mišljenje.

Po njegovim riječima, to je bilo glasanje bez diskusije, bez mišljenja.

- Mogu samo reći da Ustavnopravna komisija smatra da je narušavanje suvereniteta BiH u skladu sa Ustavom. Ovim prijedlogom zakona se definiše povreda suvereniteta. Znamo da je suverenitet definisan preambulom Ustava BiH. Ako neko ima problem sa ovakvom izmjenom Krivičnog zakona, on zapravo negira suverenitet BiH - kazao je Dunović.

Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH obavio je raspravu o drugom negativnom mišljenju Ustavnopravne komisije za Prijedlog zakona o dopunama Zakona o sportu u BiH, a na prijedlog šefa Kluba poslanika SNSD-a Sanje Vulić, data je pauza.

Predlagač dopuna Zakona o sportu poslanik Denis Zvizdić u obrazloženju navodi da je cilj ovog zakonskog prijedloga, koji će se pred poslanicima naći u prvom čitanju, da se trajno obezbijedi materijalna podrška za sportske rezultate, trajno finansiranje izgradnje i održavanja sporstkih objekata.

Zvizdić je danas rekao da bi trebalo da svi razumiju prednosti koje bi riješio ovaj prijedlog.

"Interesantno je da Komisija nije utvrdila da je prijedlog usklađen sa Ustavom i pravnim sistemom BiH. Komisija nema obrazloženja zašto prijedlog nije usklađen sa Ustavom i pravnim sistemom BiH", rekao je Zvizdić.

Poslanik SDP-a Albin Muslić, koji je predsjedavajući Ustavnopravne komisije ovog doma, rekao je da se Komisija dva puta izjašnjavala o ovom prijedlogu, te da se na sjednici Komisije niko nije javljao za raspravu.

"Komisija je postupila u skladu sa Poslovnikom", rekao je Muslić.

Šef Kluba poslanika SDA Šerif Špago, tokom rasprave, predlagao je apelaciju Ustavnom sudu BiH, kako bi se finansiranje sporta u BiH trajno riješilo.

Poslanik SDS-a Darko Babalj je rekao da sredstva za pomoć sportistima u BiH treba iznaći u budžetu BiH za ovu godinu.

"Vi ste vlast, što od nas tražite da reagujemo. Imate budžet koji nije milijardu, nego milijardu i 300 miliona, pa usmjerite sredstva za to", izjavio je Babalj.

Na prijedlog Vulićeve, predsjedavajući Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH Denis Zvizdić dao je pauzu.

Poslanici bi trebali da razmatrati i izvještaj komisije Kolegijuma o nastojanju za postizanje saglasnosti o Zvizdićevom Prijedlogu zakona o izmjeni Zakona o zastavi BiH.

Zvizdić u obrazloženju prijedloga navodi da je sporno što se u Zakonu o zastavi BiH navodi da se zastava BiH ističe na bilo kojoj zgradi zajedničkih institucija ili zgradi kojom upravljaju zajedničke institucije ili koja je odgovorna zajedničkim institucijama, tvrdeći da je neustavan termin "zajedničke institucije".

Predložena dopuna zakona predviđa da će se, ko svojim političkim ili drugim javnim ili tajnim djelovanjem podriva suverenitet BiH, omogućavajući bilo kojem subjektu međunarodnog prava (državi ili nadnacionalnoj međunarodnoj organizaciji), da utiče na proces donošenja ustava, zakona, odluka i drugih akata Bosne i Hercegovine ili učešće u donošenju ustava, zakona, odluka i drugih akata BiH, kazniti kaznom zatvora najmanje pet godina.

Takođe, definiše da će se, ko svojim političkim ili drugim javnim ili tajnim djelovanjem vrši prenos suvereniteta Bosne i Hercegovine na bilo koji subjekt međunarodnog prava (državu ili nadnacionalnu međunarodnu organizaciju), na način da se omogućava tom subjektu međunarodnog prava da aktivno, kroz direktno ili indirektno posredovanje učestvuje u donošenju ustava, zakona, odluka i drugih akata BiH, kazniti kaznom zatvora najmanje pet godina.

U obrazloženju predloženog zakonskog rješenja navodi se da je Bosna i Hercegovina, kao i svaki drugi subjekt međunarodnog prava, suverena i nezavisna zemlja, koja u okviru vlastitog pravnog sistema uređenog Ustavom BiH, putem nadležnih zakonodavnih i izvršnih organa vlasti, samostalno donosi ustav, zakone, odluke i druga akta.

Predviđeno je i razmatranje principa Prijedloga zakona o dopunama Zakona o sportu u Bosni i Hercegovini, čiji je predlagač poslanik Denis Zvizdić.

Prijedlog ovog zakona ima za cilj da trajno osigura materijalnu podršku za ostvarivanje vrhunskih sportskih rezultata svih naših reprezentativnih selekcija i sportista pojedinaca, te da se osigura trajno finansiranje izgradnje i održavanja sportskih objekata kroz poseban Fond koji će biti uspostavljen, naveo je predlagač.

Poslanici bi trebali razmatrati i principe Prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o ombudsmenu za ljudska prava BiH, koji je predložio Savjet ministara BiH, a kojim se jačaju kapaciteti ove institucije.

Prijedlogom zakona s oznakom "EI", kao potvrdom određene usklađenosti s legislativom EU u ovoj oblasti, ispunjava se jedna od preporuka Evropske komisije.

Izmjenama i dopunama Zakona omogućava se ombudsmanima da, osim zaštite ljudskih prava, snažnije djeluju i u njihovoj promociji u skladu s Pariškim principima.

Predstavnički dom bi trebalo da razmatra i principe Prijedloga zakona o graničnoj kontroli, čiji je predlagač Savjet ministara BiH.

Pred poslanicima bi se, između ostalog, trebao naći i Izvještaj komisije Kolegija o nastojanju za postizanje saglasnosti o Prijedlogu zakona o izmjeni Zakona o zastavi BiH, čiji je predlagač poslanik Denis Zvizdić, a koji predviđa da se u navedenom zakonu riječi "zajedničke institucije" zamijene riječima "institucije Bosne i Hercegovine".

S obzirom na to da Kolegij nije postigao saglasnost o predloženom zakonu, poslanici će se o njemu izjašnjavati u drugom krugu glasanja.

Na dnevnom redu bi, između ostalog, trebalo da se nađe i nekoliko izvještaja i informacija, te davanje saglasnosti za ratifikaciju nekoliko sporazuma i ugovora.(Vijesti.ba)

Izdvajamo