12°C
Mostar 22°C
Tuzla 21°C
Banja Luka 21°C
Bihać 19°C

30.03.2023 / 20:27 Politika - Predsjedništvo BiH

Ubrzati proces ratifikacije Ugovora o državnoj granici između BiH i Hrvatske

Ubrzati proces ratifikacije Ugovora o državnoj granici između BiH i Hrvatske
Foto: Vijesti.ba

Predsjedništvo BiH usvojilo je Zaključak za dinamizovanje nastavka procesa ratifikacije Ugovora o državnoj granici između Bosne i Hercegovine i Republike Hrvatske, koji je predložio član Predsjedništva BiH Denis Bećirović.

Usvojenim Zaključkom zaduženi su Vijeće ministara BiH i Državna komisija za granicu BiH da, najkasnije u roku od 60 dana od dana usvajanja ovog zaključka, preduzmu potrebne mjere za dinamizovanje nastavka procesa ratifikacije Ugovora o državnoj granici između Bosne i Hercegovine i Republike Hrvatske. Uz to, zaduženi su Vijeće ministara BiH i Državna komisija za granicu BiH da, najkasnije u roku od 45 dana, Predsjedništvu BiH dostave Izvještaj o dosadašnjim pregovorima u vezi sa međudržavnim razgraničenjem između Bosne i Hercegovine i Republike Hrvatske.

Bosna i Hercegovina i Republika Hrvatska, kao države članice Ujedinjenih nacija, dužne su da kontinuirano rade na unapređenju prijateljskih odnosa i održavanju i jačanju međusobne saradnje, poštujući pri tome temeljne principe sadržane u Povelji UN-a, kao i u Deklaraciji o principima međunarodnog prava koji se tiču prijateljskih odnosa i saradnje među državama u saglasnosti sa Poveljom Ujedinjenih nacija iz 1970. godine.

Na nivou Međudržavne diplomatske komisije za identifikaciju, označavanje i održavanje državne granice između Bosne i Hercegovine i Republike Hrvatske, u junu 1999. godine je usaglašen Ugovor o državnoj granici. Sastavni dio ovog prijedloga činila je mapa s 86 geodetskih karata u razmjeru 1 : 25.000 na kojima je ucrtana identifikovana granična crta.

Državna komisija za granicu Bosne i Hercegovine uputila je početkom jula 1999. godine Vijeću ministara BiH Ugovor o državnoj granici u dalju proceduru. Ugovor o državnoj granici između Bosne i Hercegovine i Republike Hrvatske potpisan je 30. jula 1999. godine.

Postupak ratifikacije Ugovora o državnoj granici između Bosne i Hercegovine i Republike Hrvatske u Bosni i Hercegovini je započet odmah nakon njegovog potpisivanja 1999. godine. U Republici Hrvatskoj ovaj ugovor nikada nije ušao u ratifikacionu proceduru, iako je više puta najavljivano pokretanje ratifikacije u Saboru.


(Vijesti.ba)

 

Izdvajamo