24°C
Mostar 30°C
Tuzla 26°C
Banja Luka 24°C
Bihać 24°C

22.09.2023 / 12:39 BiH - Očekuju se obilne padavine

Civilna zaštita KS izdala upozorenje zbog mogućih poplava

Civilna zaštita KS izdala upozorenje zbog mogućih poplava
Foto: Arhiv

Civilna zaštita Kantona Sarajevo objavila je upozorenje zbog mogućih poplava te je pozvala općinske službe civilne zaštite s područja Kantona Sarajevo da budu u stanju pripravnosti.

S obzirom da se prema Obavještenju o prognozi vanrednog hidrološkog stanja od 21. septembra, Agencije za vodno područje rijeke Save, u periodu od 23. do 25. septembra, uslijed značajnih kišnih padavina prognozira se porast vodostaja na cijelom vodnom području rijeke Save u Federaciji BiH, te da postoje opasnosti od pojave bujičnih poplava, između ostalog na slivu rijeke Bosne i da se narednih dana prognozira vanredno hidrološko stanje, posebno na području gornjeg i srednjeg dijela sliva rijeke Bosne, preporučujemo svim pravnim i fizičkim licima da preventivno radi zaštite zdravlja i života ljudi, te materijalnih i kulturnih dobara odmah u skladu sa svojim nadležnostima, kao i obavezama, koje su im propisane Zakonom o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća, preduzmu neophodne preventivne mjere zaštite od poplava jer će se tako stvoriti pretpostavke za efikasnije i brže reagovanje svih subjekata sistema zaštite i spašavanja u sveobuhvatnom odgovoru na potencijalne izazove i prijetnje od poplava, a samim tim će se izbjeći velika materijalna šteta, kao i moguće povrede i ljudske žrtve.

Posebno apelujemo na općinske službe civilne zaštite s područja Kantona Sarajevo, da kontinuirano vrše obilazak najugroženijih područja od poplava i da odmah stave svoje organizovane snage zaštite i spašavanja u stanje pripravnosti, kako bi iste bile spremne kao snage prvog odgovora, da u skladu sa svojim nadležnostima i obavezama po planovima zaštite i spašavanja reaguju na potencijalno moguće obilne kišne padavine na području svojih općina.

Iz Civilne zaštite KS napominju da su navedeni subjekti dužni odmah čim primijete ili saznaju za neku opasnost ili pojavu koja može dovesti do nastanka prirodne i druge nesreće, sve podatke o istoj dostaviti Kantonalnom operativnom centru civilne zaštite na tel. broj 121, koji radi neprekidno 24 sata svaki dan.

(Vijesti.ba)

Izdvajamo