24°C
Mostar 26°C
Tuzla 26°C
Banja Luka 25°C
Bihać 23°C

26.09.2023 / 12:42 Obrazovanje - Vlada TK

Podrška projektima naučnoistraživačkog rada u TK

Podrška projektima naučnoistraživačkog rada u TK
Foto: Vlada TK
Vlada Tuzlanskog kantona na današnjoj sjednici je dala saglasnost na Program raspodjele sredstava za sufinansiranje programa putem kojih se ostvaruju opći interesi i strateški ciljevi u naučnoistraživačkom radu Tuzlanskog kantona.

Ovim programom, a na osnovu ranije raspisanog javnog poziva, izvršena je raspodjela ukupno 236.767,30 KM.

Na raspisani javni poziv pristigle su ukupno 54 prijave za sve programe, od čega je njih 38 ispunjavalo uslove javnog poziva, a sredstva su raspoređena u okviru šest predviđenih programa.

Za projekte u okviru programa osnovna, primjenjena i razvojna istraživanja (naučnoistraživački projekti) odobreno je ukupno 95.346,50 KM. Za program osposobljavanja mladih nadarenih za naučnoistraživački rad 6.400 KM, za program usavršavanja naučnog kadra 4.013,72 KM, program izdavanja naučnih publikacija 11.920,90 KM, program održavanja naučnih skupova 22.651,98 KM, dok je za obezbjeđivanje i održavanje naučnoistraživačke opreme i prostora za naučnoistraživački rad raspoređeno 96.434,20 KM.

Vlada je danas utvrdila i uslove, kriterije i postupak dodjele sredstava iz Budžeta Tuzlanskog kantona na ime sufinansiranja programa naučnoistraživačkog rada Akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine.

Data je saglasnost i na Odluku Ministarstva obrazovanja i nauke o utvrđivanju Kriterija za raspodjelu sredstava sa potrošačke jedinice Predškolski odgoj i obrazovanje. Ove godine za podršku projektima ustanova za predškolski odgoj i obrazovanje Vlada je budžetom za 2023. planirala 305.000 KM. Od ovih sredstava, za nabavku didaktičkog materijala u predškolskim ustanovama u javnom i privatnom vlasništvu predviđeno je ukupno 60.000 KM. Od ovog iznosa, za javne predškolske ustanove i jedinice lokalne samouprave planirano je 40.990 KM, dok je privatnim predškolskim ustanovama predviđeno 19.010 KM. Za nabavku općih sredstava i učila planirano je 40.000 KM.

Raspodjela ovih sredstava vršit će se putem poziva za dostavu projektnih prijedloga koji će biti dostavljen javnim predškolskim ustanovama i jedinicama lokalne samouprave koje nemaju javnu predškolsku ustanovu. Najveći iznos, 205.000 KM, planiran je za investiciona ulaganja u formi kapitalnih transfera drugim nivoima vlasti.

Vlada je danas upoznata sa Informacijom o realizaciji mjera s ciljem prevencije maloljetničke delinkvencije i poboljšanja sigurnosti u školama na području TK. Skupština je krajem jula utvrdila obavezu provođenja mjera iz Analize radi detektovanja nedostataka u različitim oblastima, a s ciljem prevencije maloljetničke delinkvencije i poboljšanja sigurnosti u školama. Između ostalog, u dosadašnjem periodu donesene su izmjene i dopune Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju i Zakona o srednjem obrazovanju i odgoju, a koje podrazumijevaju stvaranje pravnog osnova za uspostavu svojevrsnog fizičkog i/ili tehničkog obezbjeđenja, odgovornost roditelja u smislu proširenja i pojačanja odgovornosti roditelja i stvaranje pravnog osnova za izradu procedura saradnje sa roditeljima. S tim u vezi doneseni su pravilnici o kućnom redu u osnovnim i srednjim školama, te pravilnici o saradnji roditelja učenika sa školom u cilju prepoznavanja/prevencije i/ili sprječavanja neprihvatljivog ponašanja učenika za osnovne i srednje škole.
U proceduri donošenja su i pravilnici o disciplinskoj odgovornosti učenika u osnovnim i srednjim školama, čime će biti i realizirana mjera obaveze vođenja evidencije o nepoželjnim ponašanjima učenika.

Kada su u pitanju mjere prevencije, Ministarstvo obrazovanja i nauke TK, Pedagoški zavod TK i Društvo pedagoga i psihologa TK su pred početak školske 2023/2024. godine organizirali niz stručnih usavršavanja za direktore, pedagoge i predsjednike stručnih aktiva osnovnih i srednjih škola, a koji su za cilj imali jačanje kompetencija kod nastavnika s ciljem prevencije neprihvatljivih ponašanja kod učenika, navodi se u danas prihvaćenoj informaciji.

Vlada je također, danas zadužila Ministarstvo zdravstva, Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak, Ministarstvo pravosuđa i uprave i Ministarstvo unutrašnjih poslova da, kao nosioci mjera iz Informacije Radne grupe o provedenoj analizi radi detektovanja nedostataka u oblasti obrazovanja, socijalne zaštite, zdravstva, pravosuđa i unutrašnjih poslova sa prijedlogom mjera s ciljem prevencije maloljetničke delinkvencije i poboljšanja sigurnosti u školama na području TK, sačine i Vladi Kantona dostave na razmatranje informacije o realizaciji mjera iz njihove resorne nadležnosti, nakon čega će se informacije dostaviti Skupštini TK.

Vlada je između ostalog prihvatila prijedlog Strategije razvoja JU Centar za rehabilitaciju ovisnika o psihoaktivnim supstancama za period 2023.-2028. godina, te ga uputila Skupštini TK na razmatranje.

Vlada TK subvencionirat će troškove prijevoza za učenike i studente iz porodica korisnika stalne novčane pomoći, bez roditeljskog staranja koji su na hraniteljstvu ili oboljeli od celijakije, TBC, leukemije, karcinoma i šećerne bolesti i djeci i osobama ometenim u fizičkom ili psihičkom razvoju, u visini od 100 posto troškova prijevoza, utvrđeno je danas donesenom Odlukom Vlade.

U okviru kadrovskih pitanja Vlada je imenovala Upravni odbor Kantonalne agencije za privatizaciju TK na period od četiri godine, te dala saglasnosti na imenovanje izvršnih direktora u JP Međunarodni aerodrom Tuzla, saopćeno je iz Odjeljenja za informiranje Vlade TK.


(Vijesti.ba / FENA)

Izdvajamo