6°C
Mostar 10°C
Tuzla 9°C
Banja Luka 8°C
Bihać 7°C

10.12.2023 / 09:32 Svijet - Opća deklaracija

Međunarodni je dan ljudskih prava

Međunarodni je dan ljudskih prava
Foto: X

Na današnji dan 1948. godine, potpisana je Opća deklaracija o ljudskim pravima, kojom je prvi put u historiji čovječanstva, priznato neotuđivo pravo svih ljudi na život, slobodu i sigurnost bez obzira na rasu, boju, religiju, spol, jezik, politička ili druga uvjerenja, nacionalno ili društveno porijeklo, imovinski ili bilo koji drugi status.

Prilika je ovo da se podsjetimo na to da su ljudska prava univerzalna, nedjeljiva, neotuđiva i međusobno povezana. Promicanje i zaštita ljudskih prava ključni su za očuvanje ljudskog dostojanstva, a njihovo istinsko poštovanje i ostvarivanje ujedno su neophodni za mir, demokraciju i održivi razvoj.

Bosna i Hercegovina kao demokratska država, koja počiva na vladavini prava i koja teži ka Evropskoj uniji i njenim vrijednostima, mora početi poduzimati konkretne mjere na unapređenju i zaštiti ljudskih prava. Iako je prihvatila veliki broj međunarodnih dokumenata i preuzela niz obaveza iz oblasti zaštite ljudskih prava, praksa pokazuje da se niz međunarodnih obaveza ne izvršava, a posebno se ističu presude Evropskog suda za ljudska prava, nedonošenje zakona o pravima žrtava torture, sporost u procesu traženja nestalih osoba.

Nastavljena su kršenja ljudskih prava povratnika, Roma, osoba sa invaliditetom, žrtava nasilja, a u posljednje vrijeme posebno je izraženo kršenje ljudskih prava novinara koji su izloženi široko rasprostranjenoj, pa čak i sistemskoj diskriminaciji.
Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine preuzelo je aktivnu ulogu u promociji i zaštiti ljudskih prava.

U 2023. godini, zahvaljujući naporima Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH usvojen je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o ombudsmanu za ljudska prava Bosne i Hercegovine, čime je uspostavljen preventivni mehanizam za spriječavanje torture i drugih surovih, neljudskih ili ponižavajućih postupaka i kazni. Uspostavljena je nagrada ¨Denis Mrnjavac¨ za promociju tolerancinje i nenasilja, poduzete su aktivnosti na donošenju strateškog dokumenta iz oblasti diskriminacije i promocije ljudskih prava, poboljšan je proces prikupljanja podataka o pojavama diskriminacije, uspostavljeno je Vijeće za osoba sa invaliditetom Bosne i Hercegovine, usvojen dokument Mapiranje odgovora na govor mržnje u Bosni i Hercegovini.

Važno je napomenuti da je ECRI (Komitet za eliminaciju rasne diskriminacije) Vijeća Europe posjetila Bosnu i Hercegovinu u maju godine i pozdravila korake koje Bosna i Hercegovina kontinuirano preduzima u cilju promocije i jačanja stepena zaštite ljudskih prava.

(Vijesti.ba)

Izdvajamo