1°C
Mostar 10°C
Tuzla 3°C
Banja Luka 4°C
Bihać 6°C

29.03.2024 / 14:13 Politika - Dom naroda BiH

Ukinuto rješenje Suda: Dodik gubi četvrtog delegata?

Ukinuto rješenje Suda: Dodik gubi četvrtog delegata?
Foto: Arhiv

Ustavni sud BiH djelimično je prihvatio apelaciju PDP-a i ukinuo rješenja Suda BiH kojem je SNSD-u dodijeljen četvrti delegat u Domu naroda PS BiH.

Sud BiH mora sada donijeti nove odluke i ukoliko budu drugačije, Dodik bi mogao ostati bez jednog delegata u Domu naroda PS BiH i njegova stranka bi mogla biti izbačena iz vlasti na nivou BiH, navodi Istraga.ba.

"Djelimično se usvajaju apelacije Partije demokratskog progresa - PDP. Utvrđuje se povreda člana 3. Protokola broj 1 uz Evropsku konvenciju za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda. Ukidaju se rješenja Suda Bosne i Hercegovine br. S1 3 Iž 044752 22 Iž od 4. januara 2023. godine i S1 3 Iž 044789 22 Iž od 11. januara 2023. godine. Predmet se vraća Sudu Bosne i Hercegovine, koji je dužan da po hitnom postupku donese novu odluku, u skladu sa članom 3. Protokola broj 1 uz Evropsku konvenciju za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda, kao i stavovima Ustavnog suda iz obrazloženja ove odluke u vezi primjene navedenog prava", stoji u obrazloženju Ustavnog suda BiH.

Nalaže se Sudu BiH da, u roku od tri mjeseca od dana dostavljanja ove odluke, u skladu s članom 72. stav (5) Pravila Ustavnog suda BiH, obavijesti Ustavni sud BiH o preduzetim mjerama s ciljem izvršenja ove odluke.

"Odbacuje se kao nedopuštena apelacija Partije demokratskog progresa - PDP, podnesena protiv Rješenja Suda BiH broj S1 3 Iž 044789 22 Iž od 11. januara 2023. godine, u odnosu na član II/3.e) Ustava BiH i član 6. stav 1. Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda, zbog toga što je 'ratione materiae' inkompatibilna sa Ustavom BiH", navedeno je.

(Vijesti.ba)

Izdvajamo