27°C
Mostar 32°C
Tuzla 31°C
Banja Luka 32°C
Bihać 26°C

05.06.2024 / 11:04 Ekonomija - Foto/Video

Još ništa od XII transverzale, Stupska pijaca najveće ruglo i sramota Sarajeva

Ceste FBIH su najbolji dokaz da HDZ BIH suvereno upravlja cestogradnjom u Federaciji BIH. Dok se u kantonima gdje vlast obnaša HDZ, iz budžeta Cesta FBIH grade nove obilaznice, od Mostara, preko Gruda, Čapljine, Kiseljaka do Livna, u kantonima gdje HDZ nije vlast radi se tek poneka rekonstrukcija postojeće ceste, sanacija crne tačke ili zamjene dilatacija.

Istovremeno glavni grad države Bosne i Hercegovine, preko 12 godina čeka početak izgradnje XII transverzale. Radi se o cesti dužine samo 1,5 kilometara koja povezuje Stupsku petlju, odnosno Sarajevsku zaobilaznicu i Međunarodni aerodrom Sarajevo. Ova cesta važi za jednu od najfrekventnijih na prostoru cijelog Kantona Sarajevo.

Sve to je jedan dio razloga zašto je ova dionica poznata po nepodnošljivim gužvama, dok se drugi dio razloga nalazi u činjenici da se na ovoj trasi, uz samu magistralnu cestu nalazi pijaca na Stupu. Osim gužvi, ovo ruglo grada i oličenje bezakonja, kojeg čine oskudni i prašnjavi štandovi, prvi su prizor koji dočeka turiste pri dolasku u Sarajevu, na sramota svih nivoa vlasti u KS.

Projekt zapeo u nadležnostima

Rješenje za probleme je u planiranoj izgradnji XII transverzale i rušenju opskurnih objekata koji se nalaze na planiranoj trasi. No, ta priča stoji zaglavljena u trouglu općina Novi Grad i Ilidža te JP Ceste FBIH, a građani i privreda glavnog grada ostaju žrtve isprepletenih nadležnosti i nerada nadležnih.

Proširenjem ove saobraćajnice sa dvije na četiri saobraćajne trake, sarajevski aerodrom bi se na kvalitetniji način povezao sa autoputem, ali i A transverzala, i preko nje gravitirajući dio Novog Grada.

- Aktivnosti na izgradnji ove saobraćajnice vodi direkcija JP Ceste FBiH, a amandmanima na budžet FBiH 2023. godine osigurana su inicijalna sredstva od dva miliona konvertibilnih maraka, te je preduzeće Ceste FBiH pokrenulo aktivnosti, podnesen je zahtjev i Općina Novi Grad izdala je urbanističku saglasnost.

Iz Općine Novi Grad su naveli da očekuju kako će i Općina Ilidža u što skorijem periodu nadležnom federalnom preduzeću izdati urbanističke saglasnosti za dijelove ove saobraćajnice, koja prolazi kroz teritoriju te općine. Radi se o dijelovima trase od Stupske petlje do TC Bingo, i nastavak između rijeke Dobrinje i A transverzale.

JP Ceste Federacije BiH preuzelo je aktivnosti na izradi elaborata eksproprijacije zemljišta i glavnog projekta, nakon čega će se pristupiti rješavanju imovinsko – pravnih odnosa.

U Cestama FBiH su naglasili da se nakon dobijanja urbanističke saglasnosti od Općine Novi Grad za dionicu u ovoj općini, radi detaljan glavni projekat i elaborat eksproprijacije u skladu s prostornim planom Kantona Sarajevo i uslovima iz urbanističke saglasnosti (regulacija lokalnih saobraćajnica). Također su kazali da će nakon usklađivanja projekta i elaborata, podnijeti prijedlog za utvrđivanje javnog interesa, što je preduslov za početak postupka eksproprijacije parcela koje su u obuhvatu izgradnje.

Ocijenili su da je Općina Novi Grad pozitivan primjer u ovom slučaju, jer su pokazali zainteresovanost za realizaciju ovog projekta, te da su izdavanjem urbanističke saglasnosti omogućili nastavak aktivnosti na ovom projektu.

Kantonalno ministarstvo saobraćaja i Direkcija za puteve KS ranije su pokrenuli aktivnosti na izgradnji kružnog toka na ulazu u aerodrom i na spoju XII i A transverzale, međutim do sada nije bilo konkretnih aktivnosti na izgradnji i tog kružnog toka čijom izgradnjom bi se značajno poboljšao protok saobraćaja u ovom dijelu novogradske općine.

(Vijesti.ba)

Izdvajamo