16°C
Mostar 21°C
Tuzla 18°C
Banja Luka 18°C
Bihać 18°C
Powered by Dark Sky

29.06.2020 / 11:37 Košarka - KS BiH

Općinski sud nije razmatrao svaki predloženi dokaz pojedinačno

Općinski sud nije razmatrao svaki predloženi dokaz pojedinačno
Arhiv / Vijesti.ba
Košarkaški savez Bosne i Hercegovine uložio je žalbu na prvostepenu presudu Općinskog suda u Sarajevu na osnovu koje će bivšem generalnom sekretaru Harunu Mahmutoviću morati isplatiti stotine hiljada KM.

Savez u saopćenju za javnost navodi da je preduzeo Zakonom propisane procedure, te podnio žalbeni zahtjev (sa prijedlogom da se žalba sa cijelim spisom dostavi drugostepenom sudu, da se ukine navedena prvostepena presuda i predmet vrati prvostepenom sudu na ponovni postupak ili preinači prvostepena presuda shodno navodima iz žalbe) u propisanom vremenskom roku prema Kantonalnom sudu u Sarajevu, kako je i navedeno u presudi.

Kako se navodi, iz obrazloženja Presude, evidentno je da prvostepeni sud prilikom odlučivanja u dijelu protivtužbenog zahtjeva tuženog/protivtužitelja nije razmatrao svaki predloženi dokaz pojedinačno, tako ni u međusobnoj povezanosti sa ostalim provedenim dokazima i utvrđenim činjenicama u toku postupka.

Košarkaški savez Bosne i Hercegovine podsjeća da je 18. novembra 2016. godine izvršen je inspekcijski nadzor finansijskog i deviznog poslovanja košarkaškog saveza Bosne i Hercegovine na osnovu Naredbe Tužilaštva Bosne i Hercegovine, a koja je upučena Finansijskoj policiji Federacije BiH.

Finansijska policija je u toku kontrole uočila prekršaje koji se odnose na kršenje odredbi Statuta Košarkaškog saveza Bosne i Hercegovine, kršenje odredbi uredbi o uvjetima i načinu plaćanja gotovim novcem, suprotnosti u odredbama Zakona o finansiskom poslovanju i Zakona u unutrašnjem platnom prometu, kršenje odredbi iz Uredbe o uvjetima i načinu poslovanja gotovim novcem, kršenje odredbi Zakona o računovodstvu i reviziji u Federacije BiH, kršenje odredbi Zakona o računovodstvu i reviziji u Federacije BiH, kao i niz drugih prekršajnih radnji koje se odnose na isplate nepostojećih autorskih ugovora zaposleniku – ugovora o djelu isplaćenih bez odobrenja Upravnog odbora Košarkaškog saveza Bosne i Hercegovine za koje nisu u cijelosti isplaćeni porezi i doprinosi u skladu sa Zakonom o računovodstvu kao i Zakonu o porezu na dohodak.

Kontrola je obuhvatila i korištenje novčanih sredstava u iznosu od 78.000 KM iz blagajne KS BiH, kao i korištenje Visa Business kartice za koju je utvrđeno u postupku kontrole da Košarkaški savez Bosne i Hercegovine ne posjeduje dokumentaciju/osnov nastanka troška. Također je utvrđeno da za izvršena podizanja gotovine na ATM-bankomatima i POS terminalima putem Visa Business kartice Košarkaški Savez Bosne i Hercegovine nema pravdanje i pokrića nastalog troška.

Kontrolom je ustanovljeno da je iz blagajne Košarkaškog saveza Bosne i Hercegovine bez postojanja vjerodostojne naredbodavne i pravdajuće dokumentacije, izvršeno plaćanje troška po osnovu dizel goriva u iznosu od 37.051,52 KM dok je KS BiH posjedovao motorno vozilo čija vrsta goriva je benzin što je u suprotnosti odredbama člana 21. Stav 6. Zakon o računovodstvu i reviziji u Federacije BiH.

Sve navedeno utvrdila je i Porezna Uprava Federacije BiH zapisnikom od 16. januara 2017.godine, saopćeno je iz Saveza.

U postupku inspekcijskog nadzora, utvrđene su dodatne porezne obaveze po Zapisniku o inspekcijskom nadzoru Porezne uprave Federacije BiH u ukupnom iznosu od 465.000 KM na teret KS BiH za isplate u iznosu od 208.734,69 KM po osnovu troškova autorskih ugovora i ugovora o djelu na ime zaposlenika Košarkaškog saveza Bosne i Hercegovine. U toku inspekcijskog nadzora, inspektori su utvrdili da isti ne postoje, te da porezni obveznik nije sačinjavao i predavao obrazac AUG-1031 nadležnoj Poreznoj ispostavi kako je iskazao u svojim poslovnim knjigama.

Za isplate u iznosu od 19.596,72 KM putem ATM-bankomata i POS-terminala konstatovano je da su izvršene gotovinske isplate koje porezni obveznik nije zaprimio u blagajnu, te istu nije opravdao vjerodostojnom knjigovodstvenom dokumentacijom.

Savez napominje da je bivši predsjednik Košarkaškog Saveza Bosne i Hercegovine Nihad Imamović u svom iskazu, a nakon izvršenog uvida u spornu odredbu Ugovora o radu sa tužiteljem (Ugovora o radu sa tužiteljem u kojem će biti dozvoljeno davanje procenta tužitelju tj.naknadu od 20 posto od svakog sponzorskog i donatorskog ugovora koji zaključi Košarkaški savez BiH sa trećim licima) jasno je istakao da je vidljivo da druga stranica Ugovora na kojoj se nalazi sporna odredba Ugovora nije ovjerena od strane tužitelja i tuženog, da on takav Ugovor sa spornom odredbom, nikada nije potpisao sa tužiteljem iako je i naveden kao potpisnik u ime tuženog na Ugovorima o radu zaključenim između parničnih stranaka.

Iz krovne kuće bh. košarke napominju da je nejasno obrazloženje suda kojim odbija protivtužbeni zahtjev tuženog/protivtužitelja obzirom na provedene prije svega materijalne dokaze, provedene u toku postupka na sve navedene okolnosti, te da je iz obrazloženja Presude evidentno da prvostepeni sud, prilikom odlučivanja u dijelu protivtužbenog zahtjeva tuženog/protivtužitelja nije razmatrao svaki predloženi dokaz pojedinačno, tako ni u međusobnoj povezanosti sa ostalim provedenim dokazima i utvrđenim činjenicama u toku postupka.

Košarkaški savez Bosne i Hercegovine smatra da je prvostepeni sud odlučujući u ovoj pravnoj stvari, izvršio povredu odredaba parničnog postupka, pogrešno i nepotpuno utvrdio činjenično stanje i pogrešno primijenio materijalno pravo, što će se u drugostepenom postupku utvrditi uz dodatne materijalne dokaze.


(Vijesti.ba / FENA)

Izdvajamo