15°C
Mostar 18°C
Tuzla 17°C
Banja Luka 17°C
Bihać 16°C
Powered by Dark Sky

03.07.2020 / 13:04 BiH - Historijski muzej BiH

U ponedjeljak predstavljanje projekta i turističke rute 'Tragovima Maršala'

U ponedjeljak predstavljanje projekta i turističke rute 'Tragovima Maršala'
Foto: Vijesti.ba

U Historijskom muzeju Bosne i Hercegovine na pres-konferenciji u ponedjeljak bit će predstavljeni projekat „Povećanje turističke atraktivnosti, turističkih partnerstava i poslovne konkuretnosti Tragovima Maršala“, kao i novoformirana turistička ruta „Tragovima Maršala“.

Ruta "Tragovima Maršala" treba da prolazi kroz tri države - Bosnu i Hercegovinu, Srbiju i Crnu Goru, te da veže tri ekonomije, najavljeno je.

Planirano je da se na pres-konferenciji obrate: Mirna Omerčaušević, koordinatorica u projektu, Nataša Musa, ekspertica na izradi studijske analize (turistički aspekt), Elma Hodžić, ekspertica na izradi analize (historijski aspekt) i Azra Džigal, direktorica Turističke zajednice Kantona Sarajevo.

Fondacija “Sprofondo - Thalia” BiH je nosilac tog projekta u partnerstvu sa Centrom za istraživanja i studije turizma, Novi Sad, Srbija, kao i s nevladinom organizacijom Pro Futuro iz Crne Gore.

Glavni cilj projekta jeste stvaranje ekonomski održive kulturno-turističke rute (itinerar) koja će povezati značajna mjesta za historiju Drugog svjetskog rata. Kroz projekat se stvaraju održiv mehanizam za funkcionisanje novoformiranog turističkog proizvoda, modeli upravljanja proizvodom, promocija tradicionalne kulturne vrijednosti područja, gastronomske vrijednosti i promocija turističkih potencijala, lokaliteta, te umrežavanje zainteresovanih strana (stejkholdera), lokalnih turističkih agencija i organizacija, koji mogu da se direktno uključe u stvaranju i razvijanju nove turističke ponude i predstavljanju kulturnih spomenika te memorijalnih kompleksa kao vrijednom dijelu kulturne baštine.

Ruta treba da prolazi kroz Bosnu i Hercegovinu, Srbiju i Crnu Goru. Unutar Bosne i Hercegovine podrazumijeva Sarajevo odnosno Spomen-park Vraca, Foču odnosno Tjentište Nacionalni park Sutjeska, Prijedor s Nacionalnim parkom Kozara, Mostar s Partizanskim grobljem i Zenicu (Smetovi).

U Srbiji, uključuje Sremski front, Šid, Kosmaj (Mladenovac) i Kadinjaču (Užice), a u Crnoj Gori lokacije Trebjesa (Nikšić), Jasikovac (Berane) i Žabljak.

Među najvažnijim aktivnostima u projektu je formiranje WW2 Balkanske mreže stejkholdera tri ekonomije koje bi upravljale rutom, vršile razmjenu infromacija o tematskim sadržajima rute i uvođenjem inovacija u interpretacije.

Izuzetna važnost je da se lokaliteti triju zemalja povežu u rutu i da ponude mogućnost umrežavanja svih zainteresovanih strana u procesu izgradnje jedinstvenog nacionalnog turističkog proizvoda.

Osim aktivnosti stvaranja rute, balkanske mreže, planirana je izložba „Plavi voz“ koja će posjetiti sve tri države. Izložbu će pratiti i edukativne radionice za interpretaciju umjetničkog dizajna spomenika Drugog svjetskog rata s posebnim akcentom na uključivanje mladih u izgradnji potencijala lokacija korišćenjem zanimljivih metoda pripovjedanja, a kako bi se povezali s njihovim kulturno-historijskim nasljeđem.

Jedna od predviđenih aktivnosti u projektu je „Karta pripovijedanja“, digitalna karta za prikaz rute. Na ovoj karti posjetitelji će se upoznati s lokalitetima i zanimljivim pričama o spomenicima. Karta će biti implementirana u već postojeće web-stranice turističkih organizacija, agencija i općina.

Završna aktivnost u projektu je konferencija čiji je cilj da predstavi daljnju promociju i načine provođenja kulturne rute, njenu održivost, kao proširenje potencijala na druge ekonomije bivše Jugoslavije.

Aktivnosti se provode bespovratnim sredstvima „Projekta za razvoj i promociju turizma“ Vijeća za regionalnu saradnju.

Projekat finansira Europska unija, a provodi RCC u nastojanju da doprinese rastu i konkurentnosti šest ekonomija zapadnog Balkana podržavajući razvoj i promociju zajedničke regionalne kulturne i avanturističke ponude, , saopćeno je iz Fondacija "Sprofondo-Thalia" u BiH (Fondacija za promociju obrazovanja, kulture, mira i ljudskih prava).

(Vijesti.ba / FENA)

Izdvajamo