23°C
Mostar 24°C
Tuzla 26°C
Banja Luka 27°C
Bihać 25°C

23.01.2023 / 08:08 Ličnost dana - Ličnost dana

MARIO NENADIĆ - RJEŠAVANJE SUŠTINSKIH PITANJA

MARIO NENADIĆ - RJEŠAVANJE SUŠTINSKIH PITANJA
Foto: Vijesti.ba

Baš kako je to bilo i tokom mandata na čelu KS, Mario Nenadić se i na poziciji direktora Udruženja poslodavaca FBiH pokazao kao čovjek koji se bavi suštinski važnim pitanjima za privredu i položaj radnika.

Nenadić je ovih dana apelirao na vlasti da više uključe poslodavce u programe prekvalifikacije i dokvalifikacije radnika.

Kaže da su mnogi poslodavci osposobljeni i da imaju odobrenja nadležnih da pružaju praktičnu obuku u sistemu prekvalifikacija i da bi bilo potpuno svrsishodno da se obuke, posebne one za poznatog poslodavaca, obavljaju kod samih poslodavaca.

- S obzirom na to da sistem obrazovanja ne prati ili nedovoljno prati potrebe tržišta rada, poslodavci kontinuirano ukazuju na važnost ovog pitanja i potiču aktivnosti na prilagodbi osposobljenosti radnika realnim potrebama na tržištu rada - naveo je Nenadić.

Smatra da je to jedna od mjera koja će doprinijeti i zaustavljanju odlaska mladih iz BiH u države čiji javni sistemi brže reagiraju i omogućavaju bolju prilagodbu realnim potrebama i promjenama na tržištu rada uzrokovanim i geopolitičkim, pandemijskim i tržišnim promjenama te krizama posljednjih godina.

Nenadić je istakao da Udruženje poslodavaca u FBiH insistira na boljoj koordinaciji i ekonomsko-socijalnom dijalogu između vlasti, poslodavaca i sindikata kako bi se realnije sagledale ukupne okolnosti i unaprijedili uslovi za kreiranje programa, pored ostalih, i prekvalifikacija i dokvalifikacija.

Poručio je da dosadašnja praksa pokazuje da zbog nepostojanja takvog dijaloga i dobro usaglašenih projekata i ta sistemska mjera ne daje rezultate jer se dešava da i prekvalifikovani i dokvalifikovani radnici napuštaju zemlju u potrazi za boljim rješenjima.

Nenadić je rekao da Udruženje poslodavaca u FBiH, bez obzira što često inicira aktivnosti koje će omogućiti i unaprijediti sistem prekvalifikacija i dokvalifikacija radnika u skladu sa potrebama tržišta, ne vodi evidencije o ukupnom broju prekvalifikovanih radnika u FBiH.

(Vijesti.ba)

Izdvajamo