15°C
Mostar 22°C
Tuzla 17°C
Banja Luka 18°C
Bihać 17°C

26.09.2023 / 10:54 Politika - Banja Luka

NSRS: Sa dnevnog rada povučen prijedlog zakona o nepokretnoj imovini

NSRS: Sa dnevnog rada povučen prijedlog zakona o nepokretnoj imovini
Foto: NSRS
Na petoj redovnoj sjednici Narodne skupštine RS, koja je u toku, zastupnici su izglasali da se sa dnevnog reda povuče tačka 3 - prijedlog zakona o nepokretnoj imovini koja se koristi za funkcionisanje javne vlasti - po hitnom postupku.

Nakon glasanja predsjednik NSRS Nenad Stevandić je konstatovao da je od 70 prisutnih zastupnika glasalo 65, od kojih se 50 izjasnilo da se sa dnevnog reda povuče ta tačka, pet je bilo protiv, dok je 10 zastupnika bilo suzdržano.

Usvojeni dnevni red Pete redovne sjednice:

1. Poslanička pitanja i odgovori – „Aktuelni čas“;
2. Izbor potpredsjednika Narodne skupštine Republike Srpske;
3. Prijedlog zakona o Fondu solidarnosti Republike Srpske - po hitnom postupku;
4. Prijedlog zakona o Agenciji za informaciono – komunikacione tehnologije - po hitnom postupku;
5. Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o republičkoj upravi - po hitnom postupku;
6. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o apotekarskoj djelatnosti - po hitnom postupku;
7. Prijedlog zakona o dopuni Zakona o sprečavanju sukoba interesa u organima vlasti Republike Srpske;
8. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o premjeru i katastru Republike Srpske;
9. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prekršajima Republike Srpske;
10. Nacrt zakona o proizvodnji naoružanja i vojne opreme u Republici Srpskoj;
11. Nacrt zakona o posebnom registru i javnosti rada neprofitnih organizacija;
12. Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o obaveznim osiguranjima u saobraćaju;
13. Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o ugostiteljstvu;
14. Prijedlog programa fiskalne konsolidacije za period 2024-2026. godine;
15. Izvještaj Komiteta za koordinaciju nadzora Finansijskog sektora Republike Srpske za 2022. godinu;
16. Izvještaji Agencije za osiguranje Republike Srpske:
a)Izvještaj o stanju sektora osiguranja u Republici Srpskoj za period od 1.1.2022. do 31.12.2022. godine;
b) Izvještaj o radu za period od 1.1.2022. do 31.12.2022. godine;
v) Izvještaj o finansijskom poslovanju za period od 1.1.2022. do 31.12.2022. godine;
17. Izvještaj o radu Regulatorne komisije za energetiku Republike Srpske za 2022. godinu;
18. Izvještaj o radu i poslovanju Garantnog fonda Republike Srpske a.d. Banja Luka za 2022. godinu;
19. Izvještaji Glavne službe za reviziju javnog sektora Republike Srpske:
a)Izvještaj o provedenoj finansijskoj reviziji Konsolidovanog godišnjeg finansijskog izvještaja za korisnike budžeta Republike Srpske za period 01.01-31.12.2022. godine;
b) Godišnji revizorski izvještaj za 2023. godinu.
20. Izbor i imenovanje.


Među preostalih 20 usvojenih tačaka dnevnog reda NSRS trebalo bi da razmatra Nacrt zakona o posebnom registru i javnosti rada neprofitnih organizacija, koji je izazvao brojne reakcije i negativne komentare.

Kako je navedeno u Nacrtu zakona, ovim zakonom se osniva poseban registar neprofitnih organizacija osnovanih u RS koje finansijski ili na drugi način pomažu strani subjekti kao agente stranog uticaja, uređuju uslovi i način obezbjeđenja javnosti rada, te propisuju druga pitanja u vezi sa radom tih organizacija.

Nakon što je Vlada RS utvrdila nacrt ovog zakona, uslijedile su brojne reakcije predstavnika domaćih i međunarodnih organizacija.  

Iz Delegacije Evropske unije u BiH je saopćeno da EU snažno apeluje na Vladu RS da povuče Nacrt zakona o posebnom registru i javnosti rada neprofitnih organizacija.

Evropska unija također poziva sve poslanike NSRS da ne glasaju za ovaj nacrt zakona, „usmjeren na zastrašivanje i suzbijanje rada organizacija civilnog društva označavajući njihove predstavnike kao navodne strane agente“.

Iz Ureda visokog predstavnika u BiH navode da Nacrt zakona o posebnom registru i javnom radu neprofitnih organizacija „ima za cilj da ušutka i zastraši organizacije civilnog društva, suzbije slobodu udruživanja i izražavanja, te ugrozi pluralizam i kritiku vladinih politika“.

Šef Misije OSCE-a u BiH Brian Aggeler uputio je otvoreno pismo poslanicima Narodne skupštine RS u kojem navodi da, ukoliko bude usvojen, zakon bi imao veoma značajne i negativne posljedice na ostvarivanje osnovnih ljudskih prava građana u RS-u, kao i na međunarodne i domaće obaveze BiH, uključujući prava sadržana i u Ustavu BiH i u Ustavu RS-a.

Dodao je kako bi ovaj zakon „ozbiljno narušio pravo na slobodu udruživanja tako što bi u značajnoj mjeri smanjio već ionako nedovoljan i sve manji prostor za funkcionisanje organizacija civilnog društva, nezavisnih medija i zaštitnika ljudskih prava u RS-u“.

- Taj zakon bi, pored toga, spriječio saradnju s međunarodnim partnerima i organizacijama, uključujući i one čija je BiH i sama članica - naveo je Aggeler.

Komesarka Vijeća Evrope za ljudska prava Dunja Mijatović pozvala je članove NSRS da ne usvoje predloženi Nacrt zakona. Podsjetila je da je BiH članica Vijeća Evrope od 2002. godine, a njeni entiteti RS i Federacija BiH su dužni poštovati standarde i vrijednosti ove organizacije u cilju obezbjeđivanja zaštite ljudskih prava, demokratije i vladavine zakona.

Centri civilnih inicijativa (CCI) također su pozvali poslanike u NSRS da navedeni nacrt zakona povuku sa sjednice, odnosno da ne usvoje Nacrt zakona u predloženoj formi.


(Vijesti.ba / FENA)

Izdvajamo