29°C
Mostar 33°C
Tuzla 33°C
Banja Luka 35°C
Bihać 28°C

11.06.2024 / 13:40 Politika - Nova instrukcija

CIK donio odluku: Ko može imati članove biračkih odbora!?

CIK donio odluku: Ko može imati članove biračkih odbora!?
Foto: Arhiva
Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine donijela je odluku o prijedlogu instrukcije o pravu predlaganja za dodjelu pozicija članova i zamjenika članova biračkih odbora od strane političkih subjekata.

Odluka je jednoglasno usvojena, za instrukciju su glasali svi prisutni na sjednici CIK-a BiH.

Ermin Kos, šef Sektora za izbore, obrazložio je ovu instrukciju koja je jučer na kolegiju detaljno diskutovana.


"Vezano za provedbu člana 2.19, stav 7 Izbornog zakona koji se odnosi na pravo predlaganja za dodjelu pozicija članova i zamjenika članova biračkih odbora od strane političkih subjekata, pokrenuli su instrukciju koja u većini slučajeva definiše situacije na koji način će politički subjekti imati mogućnost predložiti članove i zamjenike članova biračkih odbora za svaku osnovnu izbornu jedinicu za lokalne izbore 2024. godine.

Pravo predlaganja za dodjelu pozicija članova i zamjenika članova biračkih odbora za svaku osnovnu izbornu jedinicu za lokalne izbore 2024. godine iz te relevantne osnovne izborne jedinice imaju:

- političke stranke, nezavisni kandidati, koalicije ili liste nezavisnih kandidata koja je osvojila mandat na lokalnim izborima 2020., a ima ovjerenu kandidatsku listu za lokalne izbore 2024. godine u toj osnovnoj izbornoj jedinici

- politička stranka koja je osvojila mandat na lokalnim izborima 2020. godine u okviru koalicije, a ima samostalno ovjerenu kandidatku listu za lokalne izbore 2024. u toj osnovnoj izbornoj jedinici, kao i nezavisni kandidat koji je osvojio mandat na lokalnim izborima 2020. godine, u okviru liste nezavisnih kandidata a ovjeren je za učešće na lokalnim izborima 2024. godine u toj osnovnoj izbornoj jedinici

- koalicija koja ima ovjerenu kandidatku listu za lokalne izbore 2024. godine a u čijem sastavu je jedna ili više političkih stranaka koje su osvojile mandat na lokalnim izborima 2020. u toj osnovnoj izbornoj jedinici, samostalno ili u okviru koalicije, odnosno, lista nezavisnih kandidata koja ima ovjerenu kandidatsku listu za lokalne izbore 2024. godine, a u čijem sastavu je jedan ili više nezavisnih kandidata koji su osvojili mandat na lokalnim izborima 2020. godine u toj osnovnoj izbornoj jedinici, samostalno ili u okviru liste nezavisnih kandidata

Kada je u pitanju grad Mostar, pravo predlaganja imaju svi navedeni politički subjekti iz tačke a, b i c stava 1 ovog člana koji imaju ovjerenu kandidatsku listu u gradskoj izbornoj jedinici.

Ukratko - gdje se politički subjekat nalazi na glasačkom listiću imat će mogućnost popunjavanja biračkih odbora", objasnio je.

"Imali smo potrebu, da bismo otklonili sve nedoumice, kada je riječ o političkim subjektima koji imaju pravo predlaganja biračkih odbora, donijeti posebnu instrukciju kako bi politički subjekti dobili i određene informacije", objasnila je Irena Hadžiabdić, predsjednica CIK-a BiH na današnjoj sjednici.

Nakon ovjere kandidatskih lista, Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine sačinit će listu političkih subjekata koji imaju pravo učešća u postupku žrijabanja za dodjelu pozicija članova, odnosno zamjenika članova biračkog odbora za svaku osnovnu izbornu jednicu i dostaviti izbornoj komisiji osnovne izborne jednice.

(Vijesti.ba)

Izdvajamo