9°C
Mostar 15°C
Tuzla 12°C
Banja Luka 12°C
Bihać 10°C

20.11.2023 / 13:41 BiH - Sarajevo

Počela sjednica Predstavničkog doma PSBiH, raspravljat će se o Vrhovnom sudu BiH

Počela sjednica Predstavničkog doma PSBiH, raspravljat će se o Vrhovnom sudu BiH
Foto: Fena
Postavljanjem poslaničkih pitanja na koje članovi Vijeća ministara Bosne i Hercegovine odgovaraju odmah, usmeno, počela je sjednica Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine.

Sjednica je počela sa više od sat vremena kašnjenja, a predsjedavajući Doma Marinko Čavara je kazao da je pomjeranje početka sjednice iz razloga dogovaranja u vezi samog rada sjednice i tačaka dnevnog reda.

Nakon postavljanja poslaničkih pitanja uslijedit će usvajanje dnevnog reda na kojem bi, između ostalog, trebalo da se nađe Prijedlog zakona o Vrhovnom sudu Bosne i Hercegovine, čiji je predlagač poslanik Denis Zvizdić, sa zahtjevom za razmatranje po hitnom postupku.

Predloženim zakonom se uređuje organizacija, nadležnost, javnost rada, finansiranje i sva druga pitanja u vezi sa osnivanjem i funkcionisanjem Vrhovnog suda BiH kao najvišeg kasacionog suda u BiH, koji osigurava dosljedno tumačenje prava na teritoriji cijele BiH.

Između ostalog, definirano je da su odluke Vrhovnog suda konačne i obavezujuće.

Zvizdić je ranije naveo da je uputio u hitnu proceduru lex specialis zakon o Vrhovnom sudu BiH, kako bi bio ispunjen jedan od 14 prioriteta Evropske unije kojim se traži uspostava pravosudnog tijela koje će osigurati dosljedno tumačenje prava u cijeloj Bosni i Hercegovini.

Pred poslanicima bi se trebao naći i Prijedlog zakona o prestanku važenja Zakona o Tužilaštvu BiH i Prijedlog zakona o prestanku važenja Zakona o Sudu BiH, koje je predložio poslanik Milorad Kojić, sa zahtjevom za razmatranje po hitnom postupku.

Predloženim zakonima je definirano da danom stupanja na snagu tih zakona prestaju da važe Zakon o Tužilaštvu i Zakon o sudu BiH.

Poslanici bi, između ostalog, trebalo da razmatraju Godišnji revizorski izvještaj o glavnim nalazima i preporukama za 2022. godinu, kao i Izvještaje Ureda za reviziju institucija BiH o finansijskoj reviziji institucija BiH za 2022. godinu.

Na dnevnom redu bi se trebali naći i Izvještaj - Praćenje realizacije preporuka revizije učinka "Upravljanje procesom realizacije ugovora o javnim nabavkama u institucijama Bosne i Hercegovine“.

Trebao bi biti razmatran i Izvještaj GREVIO odbora za BiH o zakonodavnim i drugim mjerama preduzetim za provođenje odredbi Konvencije Vijeća Evrope o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici (Istanbulske konvencije) i Preporuke Odbora potpisnica Istanbulske konvencije Vijeća Evrope.

(Vijesti.ba / Fena)

Izdvajamo